Meil kõigil tuleb ilmselt vähemalt kord elus kokku puutuda lähedase surmaga.
Alljärgnevalt mõned juhised, kuidas sellisel puhul toimida:

1. Surma tuvastamine.
- Kui inimene on surnud kodus, tuleb surm fikseerida kas perearsti või väljaspool tööaega kiirabi poolt, kes väljastavad surma tuvastamist kinnitava dokumendi.
- Kui inimene sureb haiglas, fikseerib surma haigla personal.
2. Surma tuvastamist kinnitava dokumendi alusel väljastatakse arstlik surmateatis vastavalt kas perearsti või haigla raviarsti poolt.
3. Arstliku surmatõendi alusel väljastab elu- või surmakohajärgne Perekonnaseisuamet surmatõendi.
4. Matusteks vajalike dokumentidega seotud asjaajamise võite usaldada ka Morelli Matusebüroo korraldada.

Kui surm on kiirabi või perearsti poolt tuvastatud, tuleb korraldada lahkunu transport surnukambrisse.

Lahkunu transporti saab tellida ööpäevaringselt:
tel (+372) 564 764 88.

Morelli Matusebüroo abistab Teid kõigis matuste korraldamisega seotud küsimustes.
Leiame parima viisi viia kokku Teie soovid ja võimalused, et lahkunu ärasaatmine oleks igati väärikas.